• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
10 ที่เที่ยวสุดฮิต
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาติพระพุทธฉาย หรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่นมีพื้นที่ครอบคลุม ๔ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อeเภอแก่งคอยอำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง ภายในอุทยานมีภูเขาน้อยใหญ่ ที่ราบในหุบเขาน้ำตกอ่างเก็บน้ำที่สำหรับนั่งชมวิว และประกอบกิจกรรมนันทนาการต่างๆ สภาพพื้นที่อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ปลายเดือนตุลาคม-มกราคมเป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็นเหมาะสำการไปท่องเที่ยวพักผ่อน

 
ที่เที่ยวใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น