• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
10 ที่เที่ยวสุดฮิต
อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

อยู่ใน อ.มวกเหล็ก สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าปลูกและผืนป่าที่ฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาติ ส่วนน้ำตกเจ็ดสาวน้อย มีที่มาจากชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของน้ำตกที่มีชื่อว่า “บ้านสาวน้อย” เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาสำรวจพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ได้พบกับน้ำตกที่มีจำนวน ๗ ชั้นในบริเวณดังกล่าว จึงตั้งชื่อ น้ำตกว่า “น้ำตกเจ็ดสาวน้อย” ตามชื่อหมู่บ้านและจำนวนชั้นของน้ำตกที่ได้ค้นพบ

 
ที่เที่ยวใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น