• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
10 ที่เที่ยวสุดฮิต
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

   ตั้งอยู่ที่ ต.ขุนโขลน มีปูชนียสถานที่สำาคัญคือ รอยพระพุทธบาท ที่ประทับไว้ในแผ่นหินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต หรือเขาสัจจพันธคีรี รอยพระพุทธบาท มีลักษณะคล้ายเท้าคน กว้าง ๒๑ นิ้ว ยาว ๕ ฟุต ลึก ๑๑ นิ้ว ค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม พระองค์ทรงเห็นว่า เป็นรอยพระบาทตามลักษณะ ๑๐๘ ประการ จึงโปรด ให้สร้างมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระบาทไว้ ต่อมาได้มี การก่อสร้างต่อเติมอีกหลายสมัย

วิดีโอ :
 
ที่เที่ยวใกล้เคียง :
ความคิดเห็น
  • วิทวิทวิวทวิวทวิวทิวทืวิวืทวิววทืวื
    15 พฤศจิกายน 2560 16:23 น.
    ทดสอบความเห็น
    ทดสอบรายละเอียด
แสดงความคิดเห็น