• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
23.20
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
23.20
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ที่เที่ยว
วัดป่าสว่างบุญ

     ตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย เนื้อที่กว่า ๔๐๐ ไร่ ประชาชนนิยมมาปฏิบัติธรรมในช่วง วันหยุดสุดสัปดาห์ สิ่งที่โดดเด่นของวัด คือมหาเจดีย์นับรวมกันได้ ๕๐๐ ยอด มีชื่อเต็มว่า “พระมหารัตนโลหะเจดีย์ศรีศาสนโพธิสัตว์สว่างบุญ” มีเจดีย์องค์ประธาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ เมตร มีทั้งหมด ๙ ชั้น มีบริวาร ๕๐๐ องค์ เจดีย์ประธานองค์ใหญ่อยู่ตรงกลางและมีองค์เจดีย์รายองค์เล็กตั้งลดหลั่นกันลงมาอยู่รอบๆทิศตัวองค์เจดีย์เป็นปูนปั้นรูปแบบ สวยงามประณีตเคลือบสีทอง ทั้งหมดทุกองค์ผนังด้านในของเจดีย์องค์ประธานประดับกระจกทับทิม โดยรอบสวยงาม มีภาพพระธาตุเจดีย์สำาคัญๆ ทั่วประเทศไทยประดับไว้ด้านบนภายในองค์เจดีย์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเนปาลอินเดีย ศรีลังกาและสาธารนุชน มาร่วมบรรจุในพระมหาเจดีย์ครบทั้ง ๕๐๐ ยอด รวมทั้งได้นำาพระบรมสารีริกธาตุ วัตถุมงคล และของมีค่ามาสักการะบูชาจำานวนมากบรรจุอยู่ในพระเจดีย์องค์ประธาน  

 
ที่เที่ยวใกล้เคียง :
แสดงความคิดเห็น