เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ประเพณี
จำนวนประเพณีทั้งหมด 7 รายการ

การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ำ ป่าสัก (ดู : 1,425)

     การแข่งขันเรือยาวประเพณีลุ่มน้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี อำเภอเสาไห้ จัดให้มีการแข่งขันเป...

ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำเสานาง ตะเคียนวัดสูง (ดู : 766)

      จังหวัดสระบุรี จัดงานประเพณีสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่ย่าตะเคียนหรือเสาร้องไห้ ในงานสงกรา...

ประเพณีกำฟ้า (ดู : 412)

ประวัติ / ความเป็นมา      “กำฟ้า” เป็นประเพณีของชาวไทยพวนในจังหวัดต่าง...

ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก หรือ งานแห่เจ้าพ่อเขาตก (ดู : 654)

     ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก จังหวัดสระบุรี “งานแห่เจ้าพ่อเขาตก” โดยในงานนี้จ...

ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาท (ดู : 252)

     รอยพระพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ของประเทศ ตามคติอ...

ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว (ดู : 359)

     ชาว พุทธเชื่อกันว่า “พระเขี้ยวแก้ว” เป็นพระทนต์ (ฟัน) ของสมเด็จพระสัมมาสั...

งานตักบาตรดอกเข้าพรรษา (ดู : 705)

ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา      เป็นประเพณีที่สำคัญที่อยู่คู่กับวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิ...