เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(21 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำ
21 ธันวาคม 2560

วันนี้ (21 ธ.ค. 60) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ 
๑.กล่าวพบปะปราศรัยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านฯ และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมต้อนรับและมอบนโยบาย
๒.มอบอุปกรณ์การกีฬา
๓.มอบพันธุ์สัตว์น้ำ
๔.มอบทุนการศึกษา และเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้
๕.มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจและเครื่องอุปโภค-บริโภค
๖.ปลูกต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
๗.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเต็นท์บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ
๘.เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ณ บริเวณวัดบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี