เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(14 ธ.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล
14 ธันวาคม 2560

วันนี้ (14 ธ.ค.60) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน"  ณ  อาคารโดมอเนกประสงค์  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี