เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(23 พ.ย. 60) พิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ครั้งท
23 พฤศจิกายน 2560

วันนี้ (23 พ.ย. 60) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.กล่าวพบปะปราศรัยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานและมอบนโยบาย
๒.มอบอุปกรณ์การกีฬา จำนวน ๑ ชุด
๓.มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำท้องถิ่นและกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
๔.มอบทุนการศึกษา ของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน ๑๐ ทุน,ของบริษัท SCG จำนวน ๒๐ ทุน,ของบริษัทปูนเอเชีย จำนวน ๕ ทุน,ของบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน ๒๐ ทุน
๕.มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๕ ราย,ของ พมจ.สบ. จำนวน ๕ ราย
๖.มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน ๑๐๐ ชุด,ของ สนง.ปภ.จ.สบ. จำนวน ๕๐ ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ของ อบจ.สบ.จำนวน ๑๐๐ ชุด
๗.ปลูกต้นไม้ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
๘.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเต็นท์บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ
๙.เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  ณ  บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาวง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี