• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
จังหวัดสระบุรีจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ออกเยี่ยมประชาชนและผู้ยากไร้
21 เมษายน 2565

  วันนี้ (21 เมษายน 2565) นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี  จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีและคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชนตาม โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยในการออกเยี่ยมครั้งนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจด้วย
              จุดแรกเข้าตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและยากไร้ ครอบครัวนายสมโภชน์  สุขยานุดิษฐ์ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสีดา อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี พร้อมซ่อมแซมที่อยู่อาศัย มอบชุดเครื่องนอน เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่น พัดลม หม้อหุงข้าว กาน้ำร้อน  โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี สนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินการซ่อมบ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ ประชาชนจิตอาสา ฝ่ายปกครองตำบลหนองสีดา ร่วมดำเนินการสร้าง ที่ทำการปกครอง อ.หนองแซง สนับสนุนอิฐบล็อค อบต.หนองหัวโพสนับสนุนหิน ทราย เพื่อปรับปรุงห้องนอน
              จุดที่ 2 ตรวจเยี่ยมบ้านผู้พิการติดเตียงและยากไร้ นายสมเดช ทิพสุวรรณ์ อายุ 60 ปี บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี นายสมเดชฯ ปัจจุบันไม่มีอาชีพเนื่องจากพิการเส้นเลือดในสมองแตกอาศัยอยู่กับลูกสาวและหลานโดยลูกสาวไม่ได้ทำงานเนื่องจากต้องดูแลบิดา มีความต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และรถวีลแชร์ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี สนับสนุนงบประมาณซ่อมพื้นบางส่วน หลังคาบางส่วน และอบต.หนองหัวโพดำเนินการเสนอกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสระบุรี เพื่อช่วยเหลือปูกระเบื้อง ซ่อมหลังคาและห้องน้ำ
            จากนั้นไป ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ฯเด็กหญิงจารุวรรณ พึ่งป่าอายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 73 หมู่ 6 ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ศึกษาระดับชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดหนองหัวโพ และตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เด็กหญิงสุจินดา สีทับทิม อายุ 14 ปี บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โดยครอบครัวเด็กหญิงสุจินดา ฯ มีความต้องการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และต้องการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ซึ่งที่ทำการปกครองอำเภอหนองแซง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ฯลฯ สนับสนุนอิฐบล็อค สุขภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบสนับสนุน หิน ดิน ในการสร้างห้องน้ำ และทางเข้าบ้าน ด้านสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการซ่อม ฝาและหลังคา บ้าน
            ต่อจากนั้นได้เดินทางไปดูสถานที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โครงการปรับปรุงถนนสายทุเรียน หมู่ 2 ต.หนองกบ อ.หนองแซง และสายหนองฉิม –หนองหลัว หมู่ 1 ต.หนองกบ อ.หนองแซงเนื่องด้วยถนนสายทุเรียน ม. 2เป็นถนนลาดยางมีลักษณะเป็นหลุม ต่อเนื่องเส้นหนองฉิม-หนองหลัว ม.1 เป็นถนนลูกรังผิวการจราจรมีสภาพชำรุด ขรุขระเสียหายหลายจุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมา โดยที่ทำการปกครองอำเภอหนองแซงและองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองกบรับไปดำเนินการแล้ว