• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ประชาชน พื้นที่อำเ
17 มีนาคม 2565

วันนี้ (17 มี.ค.2564) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ลง พื้นที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  โดยได้เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ตกเกณฑ์มิติความเป็นอยู่ ในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาแบบชี้เป้า บ้านนางสาวจ๊อก พันตู้ บ้านเลขที่ 47/4 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท มีบุตร 2 คนแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ด้วย  โดยได้มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเพื่อใช้พยุงในการเดินและสิ่งของอุปโภคบริโภค เครื่องนอน เครื่องครัว สิ่งของจำเป็นและดำเนินการซ่อมแซมที่พักอาศัย

               จุดที่ 2  เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาวรัชนี สีทา อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/2 หมู่ 4 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท โดยพักอาศัยอยู่กับหลานชายและมารดา โดยได้มอบทุนการศึกษา  สิ่งของอุปโภคบริโภค และดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำ

                      จากนั้น ได้ลงพื้นที่ดูสถานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ปัญหาความเดือดร้อน ถนนสายเลี่ยงเมืองพระพุทธบาท -หนองโดน  เชื่อมถนนทางหลวงหมายเลข 1  สภาพเป็นถนนคอนกรีต ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทรุดตัว มีรอยแยกตลอด โดยได้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและคณะได้เดินทางไปตรวจดูโครงการขุดลอกคลองบ้านห้วยจ่าง ต.พระพุทธบาท ซึ่งมีสภาพตื้นเขิน มีการทับถมของเศษขยะ การระบายน้ำในช่วงฤดูฝนไม่มีประสิทธิภาพ โดยอยู่ในระหว่างดำเนินการของบประมาณ

                 จากนั้นได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานทุนเฉลิมราชกุมารี  นางสาวประกายดาว พรหมพูล อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20/3 หมู่ 2 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท โดยพักอาศัยอยู่กับบิดา ปู่ และน้องชาย โดยได้มอบทุนการศึกษา  สิ่งของอุปโภคบริโภค และดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำ และที่พักอาศัย

             ทั้งนี้ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป