• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(20 พ.ค. 64) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เยี่ย
20 พฤษภาคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เยี่ยมผู้ยากไร้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เยี่ยมผู้ยากไร้

วันนี้(20 พ.ค.64) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี และคณะ ได้ออกเยี่ยมเยียนประชาชน โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จุดแรกเข้าเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ราย นางบุญยัง แซ่ตัน อยู่บ้านเลขที่ 110 หมู่ 1 ตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี จากนั้นเข้าเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ นางทองย้อย คัมภีร์พงษ์ อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 3 ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง นางคำฟอง ศิลาพัฒน์ บ้านเลขที่ 69 หมู่ 3 ตำบลหนองโน เยี่ยมบ้านผู้พิการ นายอินทร์ สีลาพัฒน์ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโน โดยในการออกเยี่ยมครั้งนี้ ได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ด้วยจำนวนหนึ่ง เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความอบอุ่นให้กับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เดินทางไปดูสถานที่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบการผลิตน้ำประปาบ่อบาดาลขนาดใหญ่ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านโคกกระต่าย ตำบลหนองโน ต่อจากนั้นได้เดินทางไปมอบอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จำนวน 400 กล่อง เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาโควิด-19