• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(19 ธ.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจั
19 ธันวาคม 2562

(19 ธ.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.สระบุรี ส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี นำหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี พร้อมติดตามปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนและความต้องการของคนในพื้นที่

โดยได้พบปะกับประชาชนที่ได้มาใช้บริการจากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จัดโครงการฯจังหวัดเคลื่อนที่ บริเวณวัดหนองจิก หมู่ที่ 5 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 
เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจน และมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชน ที่มารอรับบริการจากหน่วยงานของทางราชการ

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี