• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(22 พ.ย. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจั
26 พฤศจิกายน 2562

(22 พ.ย. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราย นายธนวรรณ อุทกศิริ บ้านเลขที่52 หมู่ที่11ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และ เยี่ยมเยียนนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ราย นางสาวพิมพิไล ฤกษ์พยับ 87/1หมู่ที่11ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี / นายอำเภอพระพุทธบาท สาธารณสุขอำเภอ ปลัดอำเภอ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพื้นที่อำเภอพระพุทธบาท ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองพระพุทธบาท ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ผู้ปกครองนักเรียนฯร่วมพูดคุยและให้การต้อนรับ

 

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี