• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(26 มี.ค. 62) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี- นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเมื
27 มีนาคม 2562

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพรศรี ตรงศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.สระบุรี  พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดหนองยาวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ในการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนและความต้องการของคนในหมู่บ้าน ในชุมชน  เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน รวมทั้งการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน

โดยในโอกาสนี้นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางสาวบัวหลั่น ยอดภิระ  อายุ 84 ปี   อยู่บ้านเลขที่ 4  หมู่ 4 ตำบลหนองยาว  อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต เส้นเลือดในสมองตีบ แข้งขาอ่อนแรง อัมพฤกษ์  เป็นคนไข้ติดเตียงมา 15 ปีแล้ว และเยี่ยมนางบานเย็น จูเจ๊ก อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยาว  พิการทางการเคลื่อนไหว พิการมาแล้ว 13 ปี    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มอบของยังชีพและเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินทุนให้กับครอบครัว  รวมทั้งการหาทางซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยเนื่องจากสภาพปัจจุบันบ้านพักอาศัยทรุดโทรมมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี    ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้ว

ทั้งนี้ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป
ดำรงค์​ ชื่นจินดา​ ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี รายงาน
ที่มา : www.rtpanews.com/33927/