• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(22 พ.ย. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อ
22 พฤศจิกายน 2561

ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เร่งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตพร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.สระบุรี  พร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจ.สระบุรี  พร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่บริเวณวัดสูง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ในการสะท้อนปัญหา อุปสรรค และความเดือดร้อนและความต้องการของคนในหมู่บ้าน ในชุมชน  เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ตรงตามความต้องการของชาวบ้าน รวมทั้งการออกให้บริการคำแนะนำต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน
โดยในโอกาสนี้นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนางกังวล บุญน้อม ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบของยังชีพและเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินทุนให้กับครอบครัว  รวมทั้งการหาทางซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ให้อยู่ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยเนื่องจากสภาพปัจจุบันบ้านพักอาศัยทรุดโทรมมากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี    ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแล้วทั้งนี้ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป