• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(18 ต.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงส
18 ตุลาคม 2561

วันนี้ (18 ต.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ของกรมการปกครอง ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับนายบุญ ดีรัตน์รัมภ์ ประชาชนในพื้นที่ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก พร้อมเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 1 ราย มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 20 ราย มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 15 ราย มอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวเด็กพิการ 5 ครอบครัว มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด พร้อเข้าตรวจเยี่ยมเยียนหน่วยให้บริการต่างๆ และประชาชน