• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(23 ส.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ" หน่วย
23 สิงหาคม 2561

วันที่ (23 ส.ค. 61) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และเป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอ อวค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมนพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่   ณ วัดห้วยทราย  ตำบลห้วยทราย  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี