เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(4 ก.ค. 61) นายบัณฑิตย์   เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ
5 กรกฎาคม 2561

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ"เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ซ่อมแซม ปรับปรุง และสร้างบ้านแก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร "  ณ บ้านนางเลือย  จันนุบิน เลขที่ ๖/๒ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยป่าหวาย  อำเภอพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี