• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
00.24
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.24
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(21 มิ.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่ว
21 มิถุนายน 2561

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ดังนี้
๑.กล่าวปราศรัยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชน ที่มาร่วมงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน
๒.มอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด
๓.มอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน ๑๐ ทุน
๔.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ของบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน ๒๐ ทุน,มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๕ ทุน
๕.มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาด จำนวน ๑๐๐ ชุด,ของ.สนง.ปภ.สบ.จำนวน  ๕๐ ชุด และชุดอุปโภคบริโภคแก่เด็กพิการ จำนวน ๕ ครอบครัว
๖.ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ ต้น
๗.ตรวจเยี่ยมเต็นท์บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ
๘.เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกับส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่  
ณ บริเวณหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี