• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
00.54
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
00.54
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(17 พ.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่ว
17 พฤษภาคม 2561

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
๑.กล่าวปราศรัยกับหัวหน้าส่วนราช ผู้บริหารท้องถิ่น,ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน และมอบนโยบาย
๒.มอบอุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑ ชุด
๓.มอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ผู้แทนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่
๔.มอบทุนการศึกษา ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๐ ทุน,ของอำเภอวังม่วง  จำนวน ๕ ทุน
๕.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวเด็กยากจน ของ บ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน ๒๐ ราย,เงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๕ ราย,เงินสงเคราะห์คนพิการ ของ พมจ. จำนวน ๕ ครอบครัว
๖.มอบชุดอุปโภค-บริโภคแก่ครอบครัวเด็กพิการ จำนวน ๕ ครอบครัว
๗.มอบถุงยังชีพ ของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน ๑๐๐ ชุด,ของ สนง.ปภ.สบ. จำนวน ๕๐ ชุด
๘.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเต็นท์บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ
๙.เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 
ณ  บริเวณวัดดงมะเกลือ หมู่ที่ ๖ ตำบลคำพราน  อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี