เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(26 เม.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่ว
26 เมษายน 2561

วันที่ (26 เม.ย. 61) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
๑.กล่าวปราศรัยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน และมอบนโยบาย
๒.มอบอุปกรณ์การกีฬา จำนวน ๑ ชุด
๓.มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำท้องถิ่น/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบให้ราษฎร
๔.มอบทุนการศึกษา ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๐ ทุน,ของบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน ๒๐ ทุน
๕.มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง ของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๕ ราย,ของ พมจ.สบ. จำนวน ๕ ครอบครัว
๖.มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๐๐ ชุด,เครื่องอุปโภค-บริโภค ของ อบจ.สบ. จำนวน ๑๐๐ ชุด และของ สนง.ปภ.จ.สบ. จำนวน ๕๐ ชุด
๗.ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเต็นท์บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ
๘.ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  
ณ  บริเวณโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) หมู่ที่ ๒ ตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี