เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(24 เม.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงกา
24 เมษายน 2561

วันที่ (24 เม.ย. 61)  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการ"ประชารัฐสระบุรี ซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชน" (เริ่มวันพ่อ - สำเร็จวันแม่) ปีที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  บ้านนางดวงใจ  รัตนชูโชต เลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี