เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
(22 มี.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่
22 มีนาคม 2561

วันนี้ (22 มี.ค. 61) เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑.กล่าวปราศรัยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งมอบนโยบาย
๒.มอบอุปกรณ์กีฬา  จำนวน ๑ ชุด
๓.มอบพันธุ์ปลาแก่ผู้นำท้องถิ่น/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมอบให้ประชาชนในพื้นที่
๔.มอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๐ ทุน,ของบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน ๒๐ ทุน
๕.มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน ๑๕ ราย,เงินสงเคราะห์คนพิการ ของ พมจ.จำนวน ๕ ราย
๖.มอบถุงยังชีพของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี จำนวน ๑๐๐ ชุด,ของ สนง.ปภ.จำนวน ๕๐ ชุด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ของ อบจ.สบ จำนวน ๑๐๐ ชุด
๗.ปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ
๘.ตรวจเยี่ยมเต็นท์บริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ ที่มาให้บริการ
๙.เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ 
ณ  บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี