• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ผู้ว่าพบประชาชน
จำนวนผู้ว่าพบประชาชนทั้งหมด 33 รายการ

(21 มิ.ย. 65) จังหวัดสระบุรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉ... (ดู : 28)

วันนี้ (21 มิถุนายน 2565) นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือผู้ปร...

จังหวัดสระบุรีจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ... (ดู : 186)

  วันนี้ (21 เมษายน 2565) นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  คณะกรรมการเหล่ากาช...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ฯ มอบสิ่งของอุป... (ดู : 227)

วันนี้ (17 มี.ค.2564) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้... (ดู : 348)

(23 ธันวาคม 2564) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ ประธานแม่บ้านมหา...

(20 พ.ค. 64) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงส... (ดู : 4,707)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ว...

(11 มิ.ย. 63) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปล่อยขบวนนักสังคมสงเคราะห์นำส... (ดู : 1,949)

(11 มิ.ย. 63) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปล่อยขบวนนักสังคมสงเคราะห์นำสิ่งของบริโภคที่จำเป็นมอบช่วยเหลือผู...

(19 ธ.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุ... (ดู : 4,494)

(19 ธ.ค. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด...

(22 พ.ย. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุ... (ดู : 2,025)

(22 พ.ย. 62) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด...

(26 มี.ค. 62) ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี- นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ล... (ดู : 2,660)

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางพรศรี ตรงศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พ...

(22 พ.ย. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหน่วย... (ดู : 3,511)

ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เร่งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิ...

(18 ต.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานโ... (ดู : 2,253)

วันนี้ (18 ต.ค. 61) นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์...

(20 ก.ย. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เ... (ดู : 1,877)

วันที่ (20 ก.ย. 61)  เวลา ๐๘.๔๕ น.  นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสร...

ไปที่หน้า