• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
22.26
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
22.26
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
กิจกรรมซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลท์(Polymer Modified Asphalt)สายแยก ทล.1-บ้านสองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรีฯ(โครงการพัฒนาเชื่อมโยงฯ)
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
วงเงินงบประมาณ
29,400,000.00 บาท
- งบลงทุน :
29,400,000.00 บาท
- งบดำเนินงาน/รายจ่ายอื่นๆ :
0.00 บาท
- เบิกจ่าย :
0.00 บาท
ส่วนราชการที่รับผิดชอบ :
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
สถานะการดำเนินงาน :
ศึกษาข้อมูล กำลังดำเนินการ เสร็จสิ้นโครงการ
กิจกรรม ความก้าวหน้าโครงการ แผนที่ วันที่อัพเดท