• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
14.37
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
14.37
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ถึง
โครงการ
ทั้งหมด
14
วงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด
274,549,200.00
ผลการเบิกจ่าย
ทั้งหมด
169,698,312.53
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด วงเงินงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดท
1
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
48,000,000.00 47,883,876.59 (99.76%) 23 เม.ย. 62
2
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
กำลังดำเนินการ
36,056,000.00 6,572,040.00 (18.23%) 26 มี.ค. 61
3
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จ.สระบุรี
กำลังดำเนินการ
36,181,800.00 - (0.00%) 5 มี.ค. 61
4
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จ.สระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
987,400.00 542,150.00 (54.91%) 25 ม.ค. 61
5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จ.สระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
4,740,000.00 3,037,586.60 (64.08%) 22 ม.ค. 61
6
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
กำลังดำเนินการ
29,400,000.00 - (0.00%) 18 ม.ค. 61
7
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ.สระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
2,000,000.00 1,940,000.00 (97.00%) 26 ธ.ค. 60
8
กอ.รมน.จังหวัด จ.สระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
7,932,200.00 7,891,300.00 (99.48%) 20 ธ.ค. 60
9
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
15,000,000.00 13,200,000.00 (88.00%) 18 ธ.ค. 60
พิมพ์
ไปที่หน้า