• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
17.09
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
17.09
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
การติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ถึง
 ดอนพุด
 บ้านหมอ
 พระพุทธบาท
 มวกเหล็ก
 วังม่วง
 วิหารแดง
 หนองแค
 หนองแซง
 หนองโดน
 เฉลิมพระเกียรติ
 เมืองสระบุรี
 เสาไห้
 แก่งคอย
โครงการ
ทั้งหมด
14
วงเงินงบประมาณ
ทั้งหมด
274,549,200.00
ผลการเบิกจ่าย
ทั้งหมด
169,698,312.53
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ สถานะล่าสุด วงเงินงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย วันที่อัพเดท
1
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
กำลังดำเนินการ
36,056,000.00 6,572,040.00 (18.23%) 14 ก.ย. 63
2
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
กำลังดำเนินการ
29,400,000.00 - (0.00%) 27 ส.ค. 63
3
สำนักงานจังหวัดสระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
9,000,000.00 8,674,210.34 (96.38%) 27 ส.ค. 63
4
แขวงทางหลวงชนบทสระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
48,000,000.00 47,883,876.59 (99.76%) 23 เม.ย. 62
5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จ.สระบุรี
กำลังดำเนินการ
36,181,800.00 - (0.00%) 5 มี.ค. 61
6
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จ.สระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
987,400.00 542,150.00 (54.91%) 25 ม.ค. 61
7
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด จ.สระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
4,740,000.00 3,037,586.60 (64.08%) 22 ม.ค. 61
8
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จ.สระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
2,000,000.00 1,940,000.00 (97.00%) 26 ธ.ค. 60
9
กอ.รมน.จังหวัด จ.สระบุรี
เสร็จสิ้นโครงการ
7,932,200.00 7,891,300.00 (99.48%) 20 ธ.ค. 60
พิมพ์
ไปที่หน้า