• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
เที่ยวสระบุรีแบบลึกซึ้ง
มวกเหล็ก ATV
8 ธันวาคม 2560

อยู่ที่ หมู่ ๘ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก เป็นกิจกรรมการขับขี่ยานยนต์สายพันธุ์ลุย
ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถบุกตะลุยไปในทุกสภาพเส้นทาง มีเส้นทางในการขับขี่ เช่น
รอบเขา ฝ่าดงหนาม ทางลัดเข้าป่าเขาวงกต ผจญในป่า และขับขึ้นเขาไปชมวิวทิวทัศน์
บนยอดเขา หรือหากชอบการผจญภัย ก็ขับชมทุ่งกว้างป่าใหญ่ รอบอ่างเก็บน้ำซับอิจิ
ไร่องุ่นคุณมาลี เส้นทางตรวจป่าภูศาลา เขาพิศวง หรือจะไปขับไปเล่นน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
น้ำตกที่ไร่กุสุมา ก็สามารถทำได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๘๔-๐๒๗-๘๓๑๙