• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
แบบประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์
 •  พอใจมาก
   
  11 ท่าน 57.89%
 •  พอใจ
   
  1 ท่าน 5.26%
 •  ปานกลาง
   
  1 ท่าน 5.26%
 •  ไม่พอใจ
   
  6 ท่าน 31.58%
จากผู้แสดงความคิดเห็น :
19 ท่าน