• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
21.58
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
21.58
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 6 รายการ
ชื่อ :
นางวรสุดา รัตนสุคนธ์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0710-1
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายพีระพล ตัณฑโอภาส
ตำแหน่ง :
ปลัดจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0713
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์
ตำแหน่ง :
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0719 ต่อ 17,
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายชวลิต อัศวะมหาศักดา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-22305
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นางสาวสถาพร ลิ่มพันธ์
ตำแหน่ง :
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0727 - 8
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
-
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
0 3634 0722-5
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000