• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
16.50
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
16.50
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
จำนวนหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด 6 รายการ
ชื่อ :
- ว่าง -
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-211458
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายสุชน ภัยธิราช
ตำแหน่ง :
ปลัดจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-211541 , 036-211
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายภคภูมิ บุตรโพธิ์
ตำแหน่ง :
ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-211486 , 036-211
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายชวลิต อัศวะมหาศักดา
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-22305
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายภิญโญ เพชรสลับศรี
ตำแหน่ง :
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-298929
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-212123 , 036-212
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000