เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหารทั้งหมด 3 รายการ
ชื่อ :
นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-223057
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายชรัส บุญณสะ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-222563
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
สายด่วน :
-
โทรศัพท์ :
036-223170
อีเมลล์ :
-
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ถนนพิชัยรนณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000