• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหารทั้งหมด 4 รายการ
ชื่อ :
นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์
ตำแหน่ง :
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
0 3634 0701
โทรศัพท์ :
08 6364 5423
อีเมลล์ :
governor.srb@gmail.com
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายสมภพ สมิตะสิริ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
0 3634 0703
โทรศัพท์ :
06 3902 4677
อีเมลล์ :
somphobsamitasiri@gmail.com
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นางอังคณา ชิตะติตติ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
0 3634 0702
โทรศัพท์ :
08 7935 1742
อีเมลล์ :
kai7050@hotmail.com
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
ชื่อ :
นายเอกพร จุ้ยสำราญ
ตำแหน่ง :
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
เบอร์สำนักงาน :
0 3634 0704
โทรศัพท์ :
08 8981 0481
อีเมลล์ :
ekapornsrb@gmail.com
สถานที่ทำงาน :
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี เลขที่ 123 หมู่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000