• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ของดีประจำจังหวัด
องุ่นไร้เมล็ด
คะแนนโหวต 3.00/5 คะแนน จากผู้โหวต 6 ท่าน

องุ่นไร้เมล็ด หาซื้อได้ที่..

- ไร่องุ่นกำนันเม้ง 101 ม. 5 (ทางเข้าบ้านบ่อตะนะ) ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก

  โทร. 0 3634 4693, 0 3634 1015

 

- ไร่น้ำภูฟ้า ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก

  โทร.0 1216 6419