• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ของดีประจำจังหวัด
ดอกไม้ประดิษฐ์
คะแนนโหวต 4.00/5 คะแนน จากผู้โหวต 7 ท่าน

ดอกไม้ประดิษฐ์โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองนกชุม อ.โคกสะอาด ติดต่อได้ที่ เกษตรอำเภอหนองแซง

โทร. 0 3636 6046