• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
13.54
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
13.54
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
จำนวนข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 61 รายการ

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็... (ดู : 5)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่่อง ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร ป้...

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการออกแบบและจัดทำศูนย์ปฏิ... (ดู : 16)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ โครงการออกแบบและจัดทำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายจั...

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคา... (ดู : 31)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย/บ้านพักข้าราชการ ด้วยว...

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าส่องส... (ดู : 85)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในเขตชุมชน, ทางแยกหรือบริเวณเสี...

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและจัดทำศูนย์ปฏ... (ดู : 60)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและจัดทำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายจ...

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (โดยวิธีประม... (ดู : 445)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ (โดยวิธีประมูลราคาด้วยวาจา)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรแ... (ดู : 212)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวจราจรและขยายความกว้างช่องจราจรและไหล่ทาง ...

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตกาารดำเนินงาน (Teams of Reference : TOR) โครงการบร... (ดู : 275)

ประกาศ (ร่าง) ขอบเขตกาารดำเนินงาน (Teams of Reference : TOR) โครงการบริหารข้อมูลเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเช...

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์รชกา... (ดู : 385)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์รชการจังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอ...

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอ... (ดู : 600)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concret...

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพา... (ดู : 459)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Para Asphalti...

ไปที่หน้า