เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 42 รายการ

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด... (ดู : 113)

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการ...

กำหนดการ จัดงานประเพณีสงกรานต์และงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ภา... (ดู : 152)

กำหนดการ  จัดงานประเพณีสงกรานต์และงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์  ภายใต้โครงการส่งเสริมและยก...

บทความเชิงวิชาการ ปัญหาในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการจ... (ดู : 164)

บทความเชิงวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่  1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาของประชาชนของศูนย์ดำรงธ...

เทปบันทึกการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย... (ดู : 241)

สามารถดาวน์โหลดเทปบันทึกการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านวีดีทัศน์...

ประชาสัมพันธ์การจัดเบี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข... (ดู : 221)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างโครงการสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระ...

ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี (ปรับปรุงครั้ง... (ดู : 1,155)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ดำเนินการปิดประกาศและเชิญชวนประชาชนไปตรวจดู แผนที่ แผนผัง ข้อก...

ขอเชิญเที่ยวงาน "มหัศจรรย์ พรรณไม้ขุดล้อม ครั้งที่ 8" ระหว่างวันที่ 19... (ดู : 196)

ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพไม้ขุดล้อมตำบลชะอม ถนนแก่งคอย-บ้านนา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุร...

ขอเชิญเที่ยวงาน "ต้นกล้าเกษตรแฟร์" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 20 มก... (ดู : 276)

ขอเชิญเที่ยวงาน "ต้นกล้าเกษตรแฟร์" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 20 มกราคม 2561 ณ ศุนย์เรียนรู้...

ผลการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560 (ดู : 3,873)

ผลการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2560

(21 ธ.ค. 60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วม... (ดู : 148)

วันนี้ (21 ธ.ค. 60) เวลา ๑๔.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมเป็น...

(19 ธ.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าาราชการจังหวัดสระบุรี และน... (ดู : 194)

วันนี้ (19 ธ.ค.60) เวลา ๑๗.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าาราชการจังหวัดสระบุรี และนายเกียรติ...

(17 ธ.ค.60) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต... (ดู : 195)

วันนี้ (17 ธ.ค.60) เวลา ๑๒.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ ฯพณฯ ท่...

ไปที่หน้า