เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 49 รายการ

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ (ดู : 1)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง การขออนุญาตตั้งโรงรับจำนำ

(12 ก.ย. 61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป... (ดู : 21)

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็...

ประชาสัมพันธ์ Web Application "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้... (ดู : 24)

ประชาสัมพันธ์ Web Application "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"  http://182.52...

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกิ... (ดู : 43)

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อบัญชีสำรองตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อนำไปขายส่วนภูมิภาค...

(23 ส.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เ... (ดู : 119)

วันที่ (23 ส.ค. 61) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ...

(23 ส.ค. 61) นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เ... (ดู : 75)

วันที่ (23 ส.ค. 61)  เวลา ๑๒.๔๕ น. นายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ...

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดสระบุรี ไตรมาส 2 ปี 2561... (ดู : 41)

กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด เพื่อให้มีข...

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด... (ดู : 188)

ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการ...

กำหนดการ จัดงานประเพณีสงกรานต์และงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ภา... (ดู : 208)

กำหนดการ  จัดงานประเพณีสงกรานต์และงานสืบสานวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์  ภายใต้โครงการส่งเสริมและยก...

บทความเชิงวิชาการ ปัญหาในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดของผู้ว่าราชการจ... (ดู : 237)

บทความเชิงวิชาการ 2 เรื่อง ได้แก่  1. ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาของประชาชนของศูนย์ดำรงธ...

เทปบันทึกการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ย... (ดู : 278)

สามารถดาวน์โหลดเทปบันทึกการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านวีดีทัศน์...

ประชาสัมพันธ์การจัดเบี่ยงการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้างบนทางหลวงหมายเลข... (ดู : 290)

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) ผู้รับจ้างโครงการสร้างทางพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-สระ...

ไปที่หน้า