เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(9 ม.ค.61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๐
9 มกราคม 2561

วันนี้ (9 ม.ค.61) เวลา ๑๑.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการพบปะผู้บริหารและเยี่ยมสถานประกอบการโรงงานในจังหวัดสระบุรี ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๐  ณ บริษัท ไทยอคริลิคไฟเบอร์ จำกัด  ตำบลตาลเดี่ยว  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี