เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(9 ม.ค.61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการรับบริจาคโลหิตจังหวัดสระบุรี
9 มกราคม 2561

วันนี้ (9 ม.ค.61) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการรับบริจาคโลหิตจังหวัดสระบุรี โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิหารแดง  ตำบลหนองสรวง  อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี