เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(6 ม.ค.61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมการตรวจสอบปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฯ
6 มกราคม 2561

วันนี้ (6 ม.ค.61) เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ต้อนรับและร่วมการตรวจสอบปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวสาลีของผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ของนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ  ณ  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี