เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(6 ม.ค.61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๘ ปี หลวงพ่อเจ้าคุณ พระราชเมธากร (หลวงพ่อทองย้อย)
6 มกราคม 2561

วันนี้ (6 ม.ค.61) เวลา ๑๐.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ ๘๘ ปี หลวงพ่อเจ้าคุณ พระราชเมธากร (หลวงพ่อทองย้อย) เจ้าอาวาสวัดศรีบุรีรัตนาราม และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  ณ  วัดศรีบุรีรัตนาราม (วัดปากเพรียว)  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี