เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
  • ปรับขนาด
    ตัวอักษร
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
ข่าวจาก Facebook
(4 ม.ค.61) นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ประธานพิธีวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๑
4 มกราคม 2561

วันนี้ (4 ม.ค.61) ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมต้อนรับ พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ประธานพิธีวันทหารม้า ประจำปี ๒๕๖๑ และคณะ  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ศูนย์การทหารม้า  และรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติเดือยโลหะทองกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๑ จาก พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก  ณ ห้องประชุมกองบัญชาการศูนย์การทหารม้า  อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี