• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
(25 เม.ย. 65) จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเชิญเครื่องสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2565
25 เมษายน 2565

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทยเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ เจดีสถานของจังหวัดสระบุรี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ พระพุทธบาท พระพุทธรูปถ้ำประทุน พระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรี อำเภอพระพุทธบาท และพระพุทธฉาย อำเภอเมืองสระบุรี โดยในเช้าวันนี้ (25 เม.ย.65) เวลา 10.30 น.นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเชิญเครื่องสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2565 ที่รอยพระพุทธบาท สรงน้ำหอม คลุมผ้าแพรแดงตัดขลิบ ถวายดอกไม้เงิน ดอกไม้ทอง จุดธูปเทียนบูชารอยพระพุทธบาท เดินทางไปพระที่นั่งเย็น ถวายเครื่องราชสักการะพระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรี ถอดเครื่องทรงพระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรี สรงน้ำหอม ห่มผ้า จุดธูปเทียนบูชา และเดินทางไปถ้ำประทุน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระพุทธรูปถ้ำประทุน ถอดเครื่องทรง สรงน้ำหอม ห่มผ้า จุดธูปเทียนบูชา ในส่วนมณฑปพระพุทธฉาย วัดพระพุทธฉาย  นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีอันเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา