• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Bidding) ด้วยวิธีประกวดร
25 มีนาคม 2565

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อยการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอพระพุทธบาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)