• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า ประจำปี 2565
4 มกราคม 2565

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเนื่องในวันทหารม้า 2565 วันนี้ (4 ม.ค.65)เวลา 10:30 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี วางพานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเสร็จไปอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันทหารม้า ประจําปี 2565 ซึ่งศูนย์การทหารม้าค่ายอดิศรจัดขึ้นเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้เอกราช ที่บ้านพรานนก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2309 ปัจจุบัน ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ทำการรบบนหลังม้า แม้มีจำนวนทหารน้อยกว่า แต่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ ทหารม้าจึงยกย่องเป็นบูรพาจารย์แห่งการรบบนหลังม้า และเป็นพระบิดาของเหล่าทหารม้า โดยถือเอาวันที่ 4 มกราคม ของทุกปี เป็นวันทหารม้า ศูนย์การทหารม้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการ และดำเนินการฝึก ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารม้า รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนา กำหนดหลักนิยมและทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหาร ที่กระทรวงกลาโหมกำหนดตามที่ได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีการผลิตกำลังคนให้แก่ 3 กองพล ประกอบด้วยกองพลทหารม้าที่ 1 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ กองพลทหารม้าที่ 2 ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และกองพลทหารม้าที่ 3 ตั้งยู่ที่จังหวัดขอนแก่น โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่ง เป็นพระอาจารย์ หัวหน้าแผนก วิชาขี่ม้า กองการศึกษาโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี