• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
จังหวัดสระบุรี จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕
29 ธันวาคม 2564

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้  นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดุสิตาปิโตรเลี่ยม  ตำบลไผ่ต่ำ  อำเภอหนองแค  จังหวัดสระบุรี