• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันปราบดาภิเษก
28 ธันวาคม 2564

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐ น. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี   มอบหมายให้  นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันปราบดาภิเษก โดยมี พลเอก นเรนทร์  สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ศูนย์การทหารม้า  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี