• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฏราชกุมาร
22 ธันวาคม 2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์                    สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ หมู่ 7 ตำบลหนองหัวโพ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอหนองแซง กำนันตำบลหนองหัวโพ เกษตรกร ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิ้นจำนวน 117 คน