• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
สระบุรี ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันทหารม้า
22 ธันวาคม 2564

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้  นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี  นารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันทหารม้า วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕   ณ  บริเวณอาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์  และห้องประชุมกองบัญชาการศูนย์การทหารม้า  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสระบุรี