• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
จังหวัดสระบุรี ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 ธันวาคม 2564

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้  นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ)  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)