• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวจาก Facebook
จังหวัดสระบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
16 ธันวาคม 2564

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. นายแมนรัตน์  รัตนสุคนธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  มอบหมายให้  นายสมภพ  สมิตะสิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ และครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการก่อตั้งฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค  ณ  บริเวณพื้นที่จัดงาน และห้องประชุมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี