• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2564 สำหรับเยาวชน ชาย-หญิง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ สายอาชีพ และระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีอายุระหว่าง 15 - 20 ปี จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 160 คน ระยะเวลา รุ่นละ 10 วัน โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 29 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2564   ณ สถาบันวิชาการทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  เยาวชนที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนด สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้จากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ และ เฟสบุ๊ค ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา  โดยสามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานจังหวัดสระบุรี ในจังหวัดที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036-340710