• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
บริการประชาชน
น้องใจบุญ
11.38
น้องใจบุญ
สวัสดีจร้าาา...วันนี้มีอะไรให้น้องช่วยครับ ถามน้องใจบุญมาได้เลย จะรีบไปหาคำตอบให้ครับ
11.38
จังหวัดสระบุรี
เมืองคนดี มีน้ำใจ ใช้วิถีพอเพียง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเข้าดำเนินงานก่อสร้างโครงการฝายบ้านลำสมพุง 3 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
22 ตุลาคม 2563

ประชาสัมพันธ์ แจ้งการเข้าดำเนินงานก่อสร้างโครงการฝายบ้านลำสมพุง 3 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10 ขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และราษฎรในพื้นที่ทราบ และโปรดอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการก่อสร้าง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  1. นายวีระศักดิ์ มีสุข ตำแหน่ง นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 10  โทรศัพท์ 08 1063 7997